Nya tjänster lyfter IFS kunder genom hela livscykeln

Det globala affärssystemsföretaget IFS, med svenska rötter, visar i dag att man uppfyller sitt löfte om fokus på att leverera maximalt värde till sina kunder.

Hos IFS inser man att den största positiva påverkan på ett företag handlar om att få ut det mesta möjliga av en applikation under hela dess livscykel. För att möjliggöra det lanserar IFS två nya tjänster vars syfte är hjälpa kunderna att få ut det mesta möjliga av IFS applikationer. De nya tjänsterna är utformade för att passa in i IFS växande ekosystem för partner.

Tjänsterna är utformade för att passa alla typer av företag, från mellanstora företag som behöver precis rätt omfång av både applikationer och support, till stora globala koncerner som bygger team med kundfokus. De nya tjänsterna är baserade på IFS supportnivåer Gold och Platinum, och innefattar IFS Select, IFS Success, samt IFS Tools and Methodologies. Det är fritt fram att välja vilka delar som ska ingå i leveransen från IFS.

IFS Select

IFS Select är ett tjänsteramverk som bygger på en helhetssyn och som underlättar för en kund att göra IFS till en central del av sin affärsstrategi.

IFS Success

IFS Success är ett tjänsteramverk som gör det möjligt för kunder att välja de resultatbaserade tjänstekomponenter som de behöver för sina verksamheter.

IFS Tools and Methodologies

IFS förbättrar kontinuerligt hur mjukvara införs och används. Företagets metoder har utvecklats till att omfatta aktiviteter efter utrullning och hantering av värdemaximering i olika faser, för att kunders förändrade affärsbehov ska kunna tillgodoses.

Vårt fokus är som alltid att hjälpa kunderna att få ut värde snabbare. Vi stärker våra kunder med en uppsättning tjänster som kan anpassas till deras företag och gör det möjligt att stegvis få ut ett värde av applikationerna efter att de installerats. Därför erbjuder vi en samling tjänster som baseras på en helhetssyn och som ger värde under applikationers hela livscykler. Det här visar att vi är helt fokuserade på våra kunders framgång, säger Stefano Mattiello, konsultchef på IFS.