Nya spellagen förändrar undersökningsbranschen

Den nya spellagen innebär att du inte behöver ha tillstånd för att bedriva lotteri om det inte finns någon insats, något som ger undersökningsbranschen nya möjligheter vad gäller att ge deltagare belöningar.

Nyligen bjöd branschorganisationen SMIF in till en föreläsning om vad den nya spellagen innebär. Talare var ingen mindre än Martin Johansson, omvärldsbevakare och tidigare undersökningsansvarig på Svenska Spel.

Martin inledde med att berätta lite om hur antalet aktörer på spelmarknaden ökat markant sedan den nya lagen trädde i kraft. Det har även inneburit en massiv ökning av mängden marknadsföring, något som de flesta uppmärksammat i dagens läge. Faktum är att spelreklamen i en undersökning från Kantar/Sifo uppskattas till ca 7,4 miljarder kronor år 2018. Jämför man det med siffrorna för 2008 så är det en ökning med närmare 6 miljarder på bara 10 år. Årets reklamomsättning förväntas dessutom bli ännu högre i och med den nya lagen.

Detta har givetvis fått konsekvenser hos befolkningen, och inställningen till spel och spelande har kraftigt försämrats i samma takt och i Svenska Spels senaste undersökning säger 58% av respondenterna att de anser att spel har en negativ inverkan på samhället i stort.

Men den nya lagen innebär inte bara att vi nu översköljs med reklambudskap. För undersökningsbranschen innebär det nya möjligheter att ge belöningar, så kallade incentives, till de som besvarar undersökningar. Den nya lagen säger nämligen att om du bedriver ett spel där deltagandet inte kräver en betalning av en insats så behövs ingen licens. Det finns givetvis en risk att den tid som läggs ner på att besvara en undersökning skulle kunna klassas som en betalning. Men de flesta experter, och även personer på spelinspektionen, menar att den rimliga tolkningen är att deltagande i en undersökning inte kan anses vara en betalning av en insats.

Det betyder att ett undersökningsföretag skulle kunna låta alla som deltar i en undersökning vara med i utlottningen av exempelvis ett presentkort, en produkt eller en pengasumma, istället för att som tidigare ge alla deltagare samma ersättning. Det kan med andra ord drastiskt minska kostnaderna för att genomföra en undersökning, i synnerhet om man har höga svarsfrekvenser.

Betänk exempelvis att du vill ge en ersättning om 10 kr och har 1000 respondenter, kostnaden för det blir då 10.000 kr. Om du istället kan erbjuda alla som besvarar undersökningen att få vara med i utlottningen av 5.000 kr, så har du halverat kostnaden, utan att respondenterna upplever att de får mindre än tidigare.

Huruvida respondenterna hellre vill vara med i en utlottning än att få något för sitt deltagande återstår dock att se. Redan görs flera försök med de nya möjligheterna, för att se hur det tas emot av de som deltar i undersökningar. Om den nya typen av lottningsincentive lockar en viss typ av respondenter, finns så klart risken att svaren inte blir representativa på det sätt som önskas. Det gäller därför att ta sig en funderare på både om du ska använda incentives eller inte, och i nästa steg vilken typ av incentive som fungerar bäst för just den här undersökningen.