Nya normen är att följa olika media via flera plattformar

Tittare konsumerar en ökande mängd TV-kanaler över flera plattformar. 87 procent konsumerar två eller fler medier under samma halvtimma under en vecka (en ökning från 76 procent för 10 år sedan) enligt den senaste IPA TouchPoints rapporten.

Andra rön inkluderar att radio har som mest lyssnare mellan 7.30 och 8.30 på morgonen, och 83 procent av vuxna spenderar i snitt mer än två timmar per dag med att lyssna på radio. När det kommer till den digitala radion är mobilen det dominerande mediet med 27 procent av lyssnarna under en genomsnittlig vecka.

Under 2014 läste 65 procent nyheter via print och ytterligare 18 procent läste via nyhetstidningarnas digitala plattformer. För Millennials sänks siffran till 23 procent för print medan siffran för digital media höjs till 34 procent.

TV-tittandet är som störst under kvällarna och folk spenderar mer än tre och en halv timme per veckodag med att titta på TV och fyra och en halv timme per dag under helgerna. Efter TV är folks val av apparat datorn istället för surfplattan.

Sociala medier har blivit en konstant kompanjon i våra liv: mer än 63 procent har tillgång till sociala nätverkssidor varje vecka och spenderar i snitt en timme och 37 minuter per dag på sociala sidor. För Millennials är siffran två timmar per dag.

Man kan se ett skift mellan generationerna från TV och print till sociala medier som antagligen kommer bli ännu mer uppenbart med åren.