Nya IT lösningar hjälper ideella organisationer att växa

Salesforce delar idag med sig av rapporten Nonprofit Trends som visar de utmaningar och möjligheter dagens ideella organisationer och föreningar möter. Bland annat framkommer att 85 procent anser att ideella verksamheter måste anamma ny teknik för att nå ökad framgång med sina verksamheter.

Positiva nyheter från rapporten är att majoriteten av alla ideella verksamheter (74 procent) ser ett ökat intresse från sina medlemmar att delta i deras arbete.

Att ideella verksamheter ser ett ökat intresse från både allmänheten och sina medlemmar ligger i linje med utmaningar som klimatförändringar, pandemier och politisk instabilitet, säger Dan Bjurman, Sverigechef på Salesforce. Deras arbete är idag viktigare än någonsin och därför har vi tagit fram rapporten Nonprofit Trends där vi ser vilka behov ideella organisationer har idag.

Transparens och förtroende fortsatt viktigt

I rapporten framkommer att ideella organisationer ser ökade förväntningar på transparens vad det gäller sina verksamheter. Av de organisationerna som ingår i studien anger 69 procent att behovet om önskad transparens ökat de senaste fem åren, vilket ses som en del av global trend.

Implementera ny teknik är avgörande och utmanande

Hela 85 procent anser att ny teknik är en viktig faktor för att fortsätta utvecklas. Bland annat anger en majoritet att data från sin marknadsföring används för att nå ut till rätt målgrupper, vid rätt tidpunkt och på rätt plattform med sina budskap.

Vidare framkommer att majoriteten (93 procent) av alla ideella organisationer och föreningar har brist på IT-personal, vilket försvårar implementeringen av ny teknik. Samtidigt anger 75 procent att det är svårt att mäta och rapportera på tillgänglig data.

Även ideella verksamheter måste anamma ny teknik för att kunna nå ut med sina budskap på ett effektivt sätt. Här kan effektiva CRM-system vara avgörande för att maximera effekten av marknads insatserna, fortsätter Dan Bjurman.

Ideella verksamheter och föreningar har alltid haft en betydande roll i våra samhällen. Med rapporten Nonprofit Trends vill Salesforce ge nödvändiga insikter i hur de kan utvecklas och bli ännu starkare under 2020.

Ladda ned den fullständig rapporten här.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan 16 juli – 9 augusti 2019 i Frankrike, Holland, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Totalt deltog 725 chefer inom ideella verksamheter och organisationer i undersökningen.