Nya funktioner gör det enklare att följa dina Facebook-annonser

Annonsörer på Facebook har länge haft bekymmer med att få ut data från plattformen för att prognosticera och följa sina annonser. Nu lanserar Facebook nya verktyg för att lösa de problemen.
Det är dels en uppdatering av Delivery Insights där nya mätvärden har lagts till. För annonsörer går det nu att se hur olika auktioner överlappar olika önskade målgrupper samt ett mättnadsvärde som bedömer hur väl du når din målgrupp baserat på frekvensen i dina annonser. Båda dessa värden gör den enklare för annonsörer att planera hur de spenderar sina budgetpengar, samt hur stor inverkan en kampanj får på målgruppen, och därmed annonsens ROI.
Den funktion som dock lär göra mest nytta för annonsörerna är verktyget ”Estimated Daily Results”. Det är ett prognosverktyg som bedömer vilken effekt din annons har per dag ibland annat områdena konvertering, videotittande, budkostnader med flera.
Resultatet presenteras dels i en graf som visar den bedömda utvecklingen av annonsen över tid, och dels i en skala med skjutreglage. Med skjutreglagen går det att ändra olika ingångsvärden och se hur det påverkar det prognosticerade resultatet. På så sätt är det mycket lätt att optimera dina annonsutgifter för ett önskat resultat. Förutom skjutreglagen finns alla funktioner redan tillgängliga. Skjutreglagen beräknas finnas tillgängliga om ca 1-2 veckor.
I och med att Facebook är en av världens största annonsplattformar är det här efterlängtade funktioner. En av den största kritiken mot Facebook från annonsörshåll har nämligen varit just transparensen och möjligheten att få ut data för att kunna planera sina annonser på bästa sätt. Nästa steg för Facebook blir nu att mota Olle i grind och se till att det går ännu lättare att styra sammanhangen som annonserna visas i. Mot bakgrund av stormen kring YouTube är det nog ett smart drag att se över just annonsernas sammanhang, något som Facebook också fått kritik för, i synnerhet med deras nyligen lanserade ”mitt-i-video”-annonser, som inte verkar ha något sammanhang med videon som de visas i.