Nya funktioner för att skydda ditt varumärke på Google

Efter YouTube-skandalen där många annonsörer avslutade sitt samarbete med Google har företaget genomfört en hel del förändringar. Nu kommer ytterligare uppdateringar i hur du kan exkludera sidor och sammanhang från att visa dina annonser.
Det är Google Display Network som omfattas av förändringarna, där det nu bland annat går att göra exklusioner på individuella kampanjer, och inte bara på hela ditt annonskonto. Det innebär att du nu kan skapa olika annonser som kan ha olika inställningar för var de får synas, något som flera stora företag kan ha nytta av.
Utöver det görs även en del omjusteringar i vilka kategorier som går att exkludera. Bland annat bakas kategorierna ”Crime, police and emergency” och ”Military and international conflict” in under kategorin ”Tragedy and conflict”. Samtidigt tas kategorierna ”error pages” och ”gambling” bort eftersom Google redan har andra parametrar som begränsar synligheten på sådana sidor.
Google lägger även till kategorin ”Sensitive Social Issues” där innehåll som diskriminering, skandaler, utredningar, abortfrågor, vapenfrågor och liknande ingår. Det innebär att du som företag på ett enkelt sätt kan undvika att synas i samband med känsliga samhällsfrågor, och på så sätt slippa förknippas eller stå till svars för att stötta olika sidor i samhällsdebatten.
Google rekommenderar att alla företag går in och manuellt justerar sina pågående kampanjer under hösten, för att till årsskiftet ligga i fas med sina aktuella kampanjer. De rekommenderar även att företag huvudsakligen använder sig av kategorierna ”Digital content” och ”Sensitive content” för att skydda sina varumärken. Det finns även en hel del individuella inställningar som går att göra, men dessa kommer kräva mer tid att manuellt justera för varje enskild kampanj, sannolikt till en marginell effekt menar en talesperson från Google.
Det är ändå beundransvärt att de på så förhållandevis kort tid lyckats implementera ett helt nytt system för att företag ska kunna skydda sina varumärken. Däremot krävs det fortfarande att Google på ett korrekt sätt kan klassificera olika sidor och uppladdat material. Med tanke på hur mycket som läggs upp på YouTube varje dag så är det ett oerhört omfattande arbete som ständigt pågår för att kunna ge såväl publicister som annonsörer bästa möjliga utfall.