Nya EU-lagar ska ge ökat dataskydd

Efter flera år stötande och blötande tycks det nu som att EU tänker sätta i kraft en rad nya bestämmelser kring dataskydd. Dessa inkluderar strikta lagar kring skyddande av privatliv och ger höga böter vid överträdelser.

Lagarna väntas bli antagna senare denna månad, och äga kraft i början av 2018, enligt lexicon.com. Bestämmelserna består av två huvuddelar: dels “GDPR” (General Data Protection Regulation), som ska reglera integritet och användande av enskilda EU-medborgares data. Den andra delen är Dataskyddsdirektivet, som ska hålla koll på polismyndigheternas (“law enforcement”) användning av individernas data.

Läs mer: Så här måste du hantera personuppgifter

Lagarna ska gälla alla EU-länder, och även alla företag verksamma inom den Europeiska Unionen. Några huvudpunkter är rätten att bli “glömd” – alltså möjligheten att få inaktuella uppgifter bortplockade och utnyttjade av företag för vinstsyften. Kraven för samtycke kommer också öka.

Varje EU-land ska också ha central myndighet för övervakning av datasäkerhetsfrågor. Både myndigheter och företag som behandlar data måste också anställa tjänsteman för dataskyddsfrågor.

Överträdelser kan bli dyrt för företag, och böterna kan bli så höga som 4 procent av den totala årliga omsättningen.