Ny undersökning: Rätt digitala prylar avgörande för att behålla talanger på jobbet

Rätt digitala verktyg och teknologier är viktigt för att attrahera och inte minst behålla talanger inom företag och organisationer. Det är nämligen många medarbetare som är beredda att lämna sina arbetsgivare om inte deras digitala förväntningar möts. Var fjärde säger till och med att de redan har gjort det.
Det visar en studie som IT-undersökningsföretaget Vanson Bourne har utfört på uppdrag av Sungard Availability Services (Sungard AS) bland 1 400 kontorsmedarbetare i Sverige, USA, England, Frankrike och Irland.
I undersökningen säger 81 procent av de tillfrågade kontorsmedarbetarna att de anser att tillgång till de senaste digitala verktygen är viktigt och 39 procent tycker att det skulle vara pinsamt att arbeta i en organisation som saknar rätt digital utrustning och teknik.
Nästan en fjärdedel av medarbetarna i undersökningen uppger också att de har lämnat anställningar när de har upplevt att rätt digitala förutsättningar har saknas. Bland anställda i USA är den siffran ännu högre, där nästa var tredje person (32 procent) har röstat med fötterna för demonstrera hur viktigt det är för dem att företagen genomför en omfattande digital transformation.
– Men att investera i rätt digitala verktyg är bara halva slaget. Företagen måste också investera i sina anställda för att säkra att de har rätt färdigheter och rätt kunskaper för att kunna använda den nya tekniken som står till buds, säger Håkan Björklund, vd för Sungard Availability Services i Sverige.
Ny teknik kan skapa stress
För även om medarbetarna i högsta grad inser behovet av digitala verktyg kämpar många med att klara av att använda dem. Nästan var tredje (32 procent) anser att digitala verktyg gör deras jobb stressigare medan 28 procent anser att de har gjort deras arbetsroll svårare att hantera. Oroande nog säger också 27 procent av de tillfrågade att de inte förstår hur de ska använda de digitala verktyg som arbetsgivaren har försett dem med.
Hinder som måste överkommas
Att ha rätt tekniska färdigheter (50 procent) och övning (43 procent) uppgavs som de två största utmaningarna i resan mot digital transformation bland de anställda. 36 procent klagade också på att de inte fick tillräckligt med träning för att få ut mesta möjliga av de verktyg som de har fått tillgång till, och nästan en fjärdedel ansåg att övningar som faktiskt skedde inte var relevanta eller höll tillräcklig hög standard.
– Allt från mobila lösningar till molnbaserade program som underlättar samarbete förändrar hur vi gör affärer och bidrar till att skapa ökad tillväxt. Men även om utrullningen av nya program och verktyg ofta ligger på it-avdelningens bord måste hela organisationen ta till sig de digitala verktygen om de ska ha en faktisk och långsiktig påverkan. Rätt utrustning är tillsammans med rätt träning avgörande för att rulla ut en effektiv digital-först-strategi där människor och teknologi möts, säger Håkan Björklund.