Ny undersökning om kundförtroende och hur företag hanterar personuppgifter

En ny internationell studie, Trends in Customer Trust från Salesforce Research visar att 6 av 10 inte litar på att företagen hanterar personuppgifter korrekt.

Undersökningen visar också på en stor skillnad i hur bekväma olika åldersgrupper är med att lämna ut personlig information. Hela 64 procent av millennials och generation Z är bekväma med att dela personuppgifter, medan motsvarande siffra för babyboomers/traditionalister är 35 procent. Studien baseras på en enkät med cirka 6 700 respondenter.

I takt med att allt mer personlig information delas via olika plattformar och att vi ser stora nyhetsrubriker om dataintrång, dataläckor och felaktig hantering av data har konsumenter och myndigheter med rätta blivit oroliga för hur konsumenternas information delas och används av företag.

För att skydda konsumenter har regelverken för att öka personuppgiftsskydd blivit striktare, bland annat med GDPR som implementerades tidigare i år. Vi påminns dagligen om detta när vi ombeds godkänna hur webbsidor hanterar vår besöksdata, och i e-posten med information om hur företag hanterar våra personuppgifter. Men trots regelverken är kunder inte trygga med hur de tror att företag hanterar deras uppgifter, visar Salesforce studie Trends in Customer Trust.

Enligt studien tror 59 procent av kunderna att deras personuppgifter är sårbara för dataintrång. Hela 54 procent av de nästan 6 700 respondenterna tror inte att företagen har sina kunders bästa i åtanke när de hanterar deras personuppgifter, tvärt om. Brist på förtroende är ett stort problem för många företag.

– Om kunderna saknar förtroende är det inte sannolikt att de vill ge den typ av information som företagen behöver för att skapa mer personliga upplevelser. Detta är ett problem och för att lösa det krävs en större öppenhet bland företagen. Öppenhet är avgörande i detta avseende och det är positivt att 91 procent av respondenterna säger att de är mer benägna att lita på ett företag om de är öppna och tydliga med hur dessa data används, säger Baman Motivala, Nordenchef Salesforce.

Rapporten visar att hela 95 procent av kunderna är mer benägna att vara lojala mot företag som de upplever att de litar på, och 92 procent är mer benägna att köpa mer produkter och tjänster från betrodda företag. Vidare är 93 procent av kunderna mer benägna att rekommendera ett företag de litar på.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.