Ny trend? AppNexus erbjuder 100% Viewability

Det har länge diskuterats vilken standard som ska gälla för viewability. Incorporated Society of British Advertisers (ISBA) har nyligen antagit en standard för 100 % viewability, medan Media Ratings Council (MRC) hare n standard som anger 50 % viewability som godkänt. Nu lanserar AppNexus ett system för att mäta 100 % viewability på hela det öppna internet, är det en ny trend på gång kanske?

Som marknadsförare vill du så klart veta hur många som sett din annons, men vad som krävs för att en annons ska klassas som ”sett” är fortfarande inte helt klart. Vissa menar att en annons som syns till 50 % fortfarande påverkar konsumenten, medan andra menar att om inte hela annonsen setts så har den inte setts. Var gränsen ska dras och hur branschen ska komma till en gemensam ståndpunkt är det ingen som vet. Däremot verkar nu allt fler luta åt att det är allt eller inget som gäller.

För bara en månad sedan antog ISBA i England en ny standard som gör gällande att en annons måste ha varit 100 % i bild för att klassas som sedd. De uppmuntrar nu företag att använda sig av den nya standarden, och några som redan hakat på trenden är Unilever och deras marknadsförare Keith Weed. Samtidigt vilar Unilevers konkurrent Procter and Gamble (P&G) på MRCs standard som säger att 50 % räcker för att annonsen ska har setts.

AppNexus nya verktyg mäter enbart om en annons setts till 100 %, och mäter hela det öppna internet. På så sätt vill de agera motpol till Facebook och Google som ansluter sig till två olika standards, vilket gör det mycket svårt för annonsörer att jämföra effekterna av samma kampanj i olika kanaler. Facebook erbjuder 100 % viewability i vissa avseenden tillsammans med mätföretaget Moat. Google å andra sidan använder sig av sitt verktyg ”active view” som låter marknadsförare, annonsörer och publicister ”gå bortom agerande på MRCs standard på 50 %”. Exakt vad det uttalandet innebär är dock ganska luddigt, vilket gör det ännu svårare att veta hur väl en annons presterat på Google jämfört med Facebook eller någon annanstans.

En entydig standard vore därför att föredra, men än så länge verkar det fortfarande som att de två sidorna (50% vs. 100%) för en segdragen kamp. Förhoppningsvis kommer fler haka på tåget och använda sig av AppNexus system. Inte för att det nödvändigtvis är bättre, utan för att få slut på bråket och göra det enkelt att jämföra annonsprestationer. Utan en enhetlig mätskala kommer annonsörer för alltid bara att jämföra äpplen och päron, något som missgynnar alla.