Ny teknologi kan göra det enklare att mäta

Ipsos Connect och svenska företaget MMS samarbetar på ett projekt för att utvärdera om ny TV-teknik kan öka TV-panelstorlekar inom befintliga budgetar.

Nybildade Ipsos Connect kommer att samarbeta med TV-forskarna under de närmaste månaderna för att bygga en tittarpanel i Sverige. De ska testa om du det går att använda mobiler för att ersätta traditionella s.k. ”Peoplemeters” och därmed öka panelstorleken utan extra kostnader.

Ipsos elektroniska TV och radio publikmätnings service – Mediacell Peoplemeter mobila enhet – kommer att ges till hushåll för att replikera funktionaliteten hos en traditionell Peoplemeter. Enheten använder en kombination av audio-fingeravtryck och audio-vattenmärkning för att fastställa vad som visas. Tittarna kan dessutom använda tablettens pekskärm för att registrera sin närvaro i rummet, eller använda en fjärrkontroll med tilldelade knappar åt varje hushållsmedlem som kan användas för att spela in det som de olika individerna tittar på.

Tester kommer att pågå under maj-juli 2015 och omfattar nio tv-kanaler. MMS direktör, Pirjo Svedberg, kommenterar: “Om detta projekt uppfyller våra höga krav kommer det vara mycket spännande och ha stor potential. Vi vill också potentiellt övervaka tittare över sommaren för att se om deras tittarvanor skiljer sig.