Ny svensk marknadsplats vill bli Airbnb för kurser

Marknadsplatser som likt Airbnb samlar ett stort utbud inom en kategori av varor eller tjänster är ett område i stark tillväxt och Skillstarter.se, en ny svensk start-up, har målsättningen att bli en nordisk marknadsplats för kurser och utbildningar.
Vi har träffat Claes Kjelldorff, som till vardags jobbar inom Bonnier-koncernen som VD för Odla.nu och John Sundström, som arbetar med deltagarutvecklingen på kurser och event – som Webbdagarna och Webbdagarna Academy – på mediehuset IDG.
Skillstarter
De har tillsammans med Johan Svanborg, utvecklare med många års erfarenhet av att bygga digitala tjänster, startat Skillstarter som nu är live i en första version där du kan boka en kurs eller erbjuda dina tjänster som privatlärare.
Vad är Skillstarter?
– En marknadsplats där man kan sälja och köpa kurser och privatlektioner, dvs. alla former av utbildningstillfällen. Det är väldigt många som sitter på mycket kunskap som de skulle kunna dela med sig av samtidigt som det finns många som vill lära sig nya saker. Vi hade själva en utmaning när vi ville lära oss mer om längdåkning i Järvsö-trakten och letade efter någon som ville hjälpa oss – men det fanns ingen digital marknad för att binda ihop oss med någon som ville ge privatlektioner. Så vår ambition är att tillföra en tjänst som är väldigt enkel att använda där elever och kursledare lätt kan träffas.
Vem riktar ni er till?
– Vi riktar oss till både privatpersoner och företag. Det vi vill göra är att tillföra dimensionen att hitta någon i din närhet som kan utbilda vare sig det handlar om Photoshop eller längdskidor och vår stora vision är att inspirera fler att börja utbilda själva, så att vi tillför nya kurser och utbildningar som inte finns idag. Vilket kommer innebära fler nischade och fler prisvärda möjligheter att utbilda sig.
Vi vill även hjälpa de som väljer att börja utbilda via oss genom artiklar, guider och videor för att lära ut pedagogik och hur man håller kurser. Skillstarters kallar vi de som aldrig har utbildat tidigare och vi hoppas vår plattform ska göra det enkelt för fler vill anordna kurser inom alla typer av områden och i olika geografiska områden runt om i Sverige.
Men det handlar inte bara om en plattform för kurser, vi kommer även förmedla lokaler för den som inte har en plats att vara i för sin kurs och erbjuda hjälp kring till exempel projektledning och annan logistik inför kursen.
Vi vill även samla befintliga kursarrangörer, så vi vill både tillföra det nya och samla det gamla på en och samma marknadsplats. På så sätt kan vi presentera ett så stort utbud av kurser och privatlektioner som möjligt.
Vad har ni för affärsmodell?
– Vi vill ha så låga trösklar som möjligt för att skapa ett stort utbud och vi tar just nu 10 % i kommission på de kurser vi förmedlar, men det är inte säkert att det kommer vara 10 % över tid, precis som Airbnb verkar ha provat sig fram med sin provision får vi se hur det faller ut. Men eftersom vi även kommer satsa på kringtjänster som att förmedla kurslokaler och erbjuda projektledning och annat stöd, så får vi fler intäktskällor kopplade till kurser på Skillstarter.
Vår marknadsplats är också öppen för alla så det är möjligt för professionella utbildningsanordnare att ansluta sig och visa upp sina kurser, och det som gör det unikt hos oss är att det inte kostar något att lägga upp sin kurs, vi tar bara betalt om en kurs säljs.
Det som ligger närmast er idag är kanske kvällskurser och studiecirklar via t ex studieförbunden. Hur skiljer ni er från dem?
– Studieförbunden är också välkomna till vår marknadsplats, vi se andra kursanordnare mer som samarbetspartners än konkurrenter. Vi är ju en marknadsplats och ser egentligen inga direkta konkurrenter och vi vill ha en dialog med alla som jobbar med kurser och utbildningar. Däremot tror vi inte att de traditionella institutionerna som utbildar idag är för alla, vi ser en generation av ”digital natives” som är vana vid marknadsplatser och de tror vi inte i första hand kommer välja en studiecirkel när de vill lära sig nya saker utan kanske snarare en influencer de följer på nätet och som håller en kurs.
Vilken typ av kurser tror ni kommer vara populärast på Skillstarter?
– Initialt tror vi det kommer vara mycket nischkurser som kursdeltagare hittar när de googlar efter just den typen av utbildning i ett visst geografiskt område, till exempel Adobe After Effects och Photoshop i Stockholm, helt enkelt intresserade människor som är väldigt specifika med vad de är intresserade av och som letar kurser via Google. Hantverkskurser ser vi också sett ett stort intresse kring, som möbeltapetsering som är en av de kurser som sålt bäst hos oss.
Sen tror vi teknikintresserade och teknikkunniga kommer ta till sig Skillstarter snabbast, de är nog mer benägna att prova en sån här marknadsplats och kan tänka sig att boka och lägga upp kurser trots att tjänsten är ny.
Vilka kurser tror ni inte vi kommer få se på Skillstarter?
– Olagliga kurser, men annars ser vi inga begränsningar även om vi väl knappast tror att universitet och högskolor kommer vara bland de första att lägga upp sina kurser på Skillstarter.
Hur ska ni säkerställa kvaliteten på kurserna?
– Marknadsplatsen ska vara självsanerande genom ett betygssystem, som kommer finnas på Skillstarter inom kort. Den kommer fungera som Airbnb och vara transparent och man kommer se vad alla andra tycker om kursarrangören. Men i dagsläget – innan betygssystemet är på plats – kvalitetssäkrar vi själva alla kursledare som ansluter sig till sajten, i samband med att de publicerar sin första kurs. Detta innebär att vi manuellt tar kontakt för att säkerställa både identitet och ämneskunskaper för den specifika kursledaren.
Vi kommer också premiera återkommande kunder och erbjuda lojalitetsprogram och att samla utbildningshistoriken hos oss. Det blir en form av rewards-program där du till exempel kan få en elfte kurs gratis om du gått tio kurser, allt för att våra kursdeltagare ska vilja samla och boka alla sina utbildningar genom oss. Vilket också kommer leda till att fler aktörer vill vara med och erbjuda sina kurser. Så ett personligt konto med utbildningshistorik kommer bli en viktig del av Skillstarter.
Varför tror ni att det just nu startas nya nischade marknadsplatser i Sverige, som Inkbay – en marknadsplats för tatueringar och tatuerare med fokus på Sverige, Norge och England – och nu Skillstarter?
– Det är nog en allmän användartrend som bland annat Airbnb banat väg för och där användaren tycker att det är enkelt och bekvämt att köpa via en marknadsplats, där ett utbud samlas på ett överskådligt sätt.
Vad gäller geografin så tänker vi Norden direkt och vi kommer ha ett skandinaviskt fokus och närmast så ligger Norge. Vi har redan någon norsk kurs uppe på sajten. Men vi har inte lanserat Skillstarter.no än även om en geografisk expansion finns med i planerna från dag ett.
Till sist: vad är era bästa råd för den som vill starta en kurs?
– Lägg upp kursen och var inte rädd för att sälja den i dina egna kanaler, det är nyckeln till framgång, att själv vara aktiv. Men allra viktigast är att komma över tröskeln och känna att du kan ta betalt för att hålla en kurs. Våga, ta inte för mycket betalt i början utan ta dig först över tröskeln för att hålla din första kurs. Det kostar ingenting att prova och du tar ingen risk.