Ny styrelse och ordförande i SMIF

Vid SMIFs årsmöte i går den 8 april valdes ny styrelse till föreningen Svenska Marknadsundersökningsföretag, SMIF.

Ny styrelse är Karin Nelsson, Inizio (ordförande), Per Hörnsten, Demskop, Seta Ståhlberg, Beyond Research och Lauri Löfveblad från Cint.

– Jag är väldigt glad för förtroendet och ödmjuk inför uppgiften att leda SMIF, säger Karin Nelsson. Branschen är stadd i stark utveckling och frågor som rör etik och kvalitet är viktigare än någonsin. Våra medlemsföretag förenas i synen kring denna fråga och styrelsen kommer att arbeta med denna och andra frågor under kommande verksamhetsår.