Ny studie visar hur design påverkar annonskampanjer

Rocket Fuel har gjort en analys över hur företag kan optimera sin annonsering online; Guide to Creative Optimisation. Analysen tittar på hur design påverkar konverteringsgrader och visar att genom att utveckla en strategi kring design kan marknadsförare öka konverteringsgrad för en annons med upp till 600 procent inom vissa branscher.

Analysen tittar på 40.000 bannerannonser från 1.076 annonsörer i 16 olika branscher vilket motsvarade 23, 3 miljarder annonsvisningar under perioden november 2013 och juni 2014. De kriterier som jämfördes var bakgrundsfärg, om annonsen var statisk eller innehöll animationer och animationens längd. Innehöll annonsen logotyper, uppmanade den till handling, fanns det bilder på människor, och innehöll annonsen ett särskilt eller begränsat erbjudande?

“Det är intressant att titta på designens roll i olika annonskampanjer. Att använda artificiell intelligens för att visa rätt annons till rätt person är bara en del av ekvationen. Vår analys visar att det finns många andra faktorer som påverkar annonsens genomslagskraft, så som bakgrundsfärg eller placering av logotyper”, säger Magnus Johansson, Nordenchef Rocket Fuel.

Några slutsatser från analysen:

– Design ökar konverteringar, inte klickfrekvenser.

– Det finns inget samband mellan design som ökar konverteringar och klickfrekvenser och vice versa. Exempelvis i underhållningsbranschen hade statiska annonser 45 procent högre klickfrekvens än animerade annonser. I jämförelse hade animerade annonser en konverteringsgrad som var 380 procent högre än statiska annonser.

– Den röda färgen, manliga ansikten, animeringar och placeringen av logotyper kan öka annonskampanjers genomslagskraft.

– Bakgrundsfärger, animeringar, ansikten, bilder på produkten och logotyper påverkar kampanjers genomslag i alla branscher.

– Röd bakgrundsfärg ökade konverteringsgraden i genomsnitt med 31 procent i alla branscher, grå bakgrundsfärg försämrade konverteringsgraden med genomsnitt 8 procent.

– Animerade annonser hade i genomsnitt 7 procent högre konverteringsgrad i de flesta branscher. För animerade annonser där animationen var mellan 6 och 9 sekunder var konverteringsgraden som bäst.

– Annonser med mänskliga ansikten hade i genomsnitt en konverteringsgrad på 4 procent högre än annonser utan människor.

– Annonser som visar produkter hade en konverteringsgrad på 6 procent i jämförelse med de som inte visar produkten.

– Annonser med en logotyp i det nedre vänstra hörnet av annonsen (i motsats till någon annan plats) hade i genomsnitt 81 procent högre konverteringsgrad.

Analysen visar även branschspecifik information:

Motorbranschen: Säkerhet mest intressant. Annonser med säkerhetsbudskap hade en konverteringsgrad på 220 procent högre i jämförelse med annonser om exempelvis bränsleeffektivitet.

Underhållningsbranschen: Annonser med manliga kändisar hade en konverteringsgrad som var 670 procent högre än annonser med kvinnliga kändisar. Annonser med kvinnliga kändisar hade dock i genomsnitt lika hög klickfrekvens som för männen.

Resebranschen: Annonser där resans längd presenterats hade en genomsnittlig konverteringsgrad på hela 227 procent högre än de utan information om reslängden.

Restaurangbranschen: För annonser med extra-erbjudanden som till exempel ”ät för två betala för en”, var konverteringsgraden 284 procent högre än för annonser som bara erbjöd rabatterade priser eller lockade med tävlingar.

Rapporten Guide to Creative Optimisation finns i sin helhet här.