Ny spegelvägg i Stockholm för fokusgrupper

Nordic Viewpoint, med kontor och fokusgrupprum i Mölndal har öppnat fokusgrupprum med spegelvägg i Stockholm.

Antalet fokusgrupprum med spegelvägg och all utrustning som krävs för att genomföra kvalitativa intervjuer och diskussioner har minskat i Stockholmsområdet (efter försvinnandet av FocusInn, Confokal, m.m.). För att tillgodose behovet har Nordic Viewpoint, i samarbete med The Park installerat en spegelvägg i lokaler på Södermalm.

Rummet är utrustad med styrbar HD kamera, tolkutrustning, bild-i-bild inspelning, streaming och har plats för upp till 16 deltagare och 10 kunder och är anpassningsbar för foksugrupper, djupintervjuer samt användartester med fler än en kamera.

Nordic Viewpoint kommer att använda rummen för att genomföra egna projekt men kan även erbjuda faciliteterna till uthyrning.