Nya riktlinjer för digitala publiceringar från Utgivarna

Utgivarna – den svenska intresseorganisationen för publicistiska medieföretag – lanserar nu nya riktlinjer. Styrelseordföranden Sofia Wadensjö Karén förklarar lanseringen med att det “blir viktigare och viktigare att vi särskiljer åsikter från nyheter – även digitalt”.
Utgivarna (som arbetar för oberoende journalistik) skriver i ett pressmeddelande att man nu måste bekämpa det minskade förtroendet för etablerade medier.
Påståenden om att media arbetar med mörkläggningar och bristen om kunskap kring journalistiskt arbete tillsammans med att många nu hämtar sina sin nyheter från digitala källor gör det viktigare än någonsin med transparens och tydlighet.
Läs mer: smygreklam och annat trolleri” href=”https://www.dagensanalys.se/2017/02/statens-medierad-tanker-rada-bot-pa-fejknyheter-smygreklam-och-annat-trolleri/” target=”_blank” rel=”bookmark”>Statens medieråd tänker råda bot på fejknyheter, smygreklam och annat trolleri
Utgivarna skriver i pressmeddelandet att “i dag följer många nyhetsflödet digitalt. Utan att ha sökt upp en specifik avsändare tar läsaren del av publiceringar – helt i avsaknad av tydlig kontext. På nätet ser allt nästan likadant ut. Nyhetsrapportering eller ledartext? Debattinlägg eller analys?”.
Man menar därför att publicister måste “bli bättre på att tydliggöra skillnaden mellan åsikter och nyheter” och “vara tydliga med när materialet publicerades och vilken typ av publicering det handlar det om”. Därför föreslår man fyra punkter som kan bidra till ökad transparens och tydlighet:
• Att tydliggöra publiceringsdatum när en gammal artikel eller ett inslag sprids på nytt.
• Vilken typ av innehåll det handlar om – och vad det innebär.
• När behov finns även lägga till en förklaring om hur arbetet med reportaget gått till och vilka publicistiska överväganden som gjorts.
• Hur de medieetiska systemen fungerar och hur man anmäler en publicering.
“Genom ökad tydlighet ökar vi förtroendet för journalistik”, säger Sofia Wadensjö Karén och tillägger: “det är därför glädjande att hela mediebranschen nu har samlats och ställt sig bakom de här rekommendationerna”.
De nya riktlinjerna kan läsas i PDF-format via denna länk.