“Det är tydligt att marknadsavdelningar i Sverige/Norden ligger något efter till exempel Benelux och England. Tendensen är entydig; stora bolag har ett gediget arbete framför sig i att transformera sina marknadsfunktioner”, säger Fredrik Lind från Boston Consulting Group till Resumé.

Läs mer: Fyra olika metoder för framgångsrik digitalisering av din organisation

Han menar dock att alla länder delar samma problem – ett behov av mer fokus på mobil marknadsföring och digitalt innehåll, och även bättre möjligheter för “att mäta, testa och analysera kunddata och omsätta dessa till affärsnytta och värdeskapande för organisationen”.

Sverige är fortfarande ett av de starkaste länderna när det kommer till digital kompentens, menar Lind som också drar upp Sveriges goda kapacitet inom E-Government (exempelvis e-tjänsterna på skatteverket) som exempel på detta. Men han menar att utvecklingen har stannat upp, och att “våra företag och vår offentliga förvaltning inte har klarat av att bli mobilresponsiva/mobile-first utan fastnat i en desktop/laptop miljö”.

Att det är på den mobila biten man hamnat efter blir tydligt när man ser svaren, där bara 26 procent av deltagarna uppgav att deras företag visste hur man skulle använda data för att göra bättra mobilbaserade kampanjer. Endast 20 procent tyckte att man använde sig av positionsdata (sådant vi slår på när vi ska använda Google-maps, till exempel) på ett tillfredsställande sätt.