Ny rapport avslöjar hur mycket nätjättarna tar av reklamkakan i Sverige

Reklamkakan har ökat till 37,6 miljarder kronor i Sverige och över hälften gick till online. Om du nu tror att pengarna stannar i Sverige har du fel.

Det visar sig nämligen i rapporten Mediekonsumtion 2018 från myndigheten för press radio och tv att nätjättar som Google och Facebook slukar två tredjedelar.

Tuffast har som vanligt dagspressen på den allt mer digitaliserade marknaden. De har enligt rapporten tappat 30 procent av sina intäkter de senaste tio åren.

För tv är det också en liknande story. När digitaliseringen av tv genomfördes och utbudet av tv-kanaler ökade, ökade också tv-tittandet men sedan 2010 har det minskat successivt. Ungdomar mellan 15–24 år tittar bara i genomsnitt 40 minuter, medan de över 60 år tittar betydligt mer (255 minuter/ dag). Under 2017 minskade även tittandet bland de äldsta tittarna (-10 minuter i genomsnitt), vilket kan vara ett trendbrott.

Den playtjänst som når flest tittare är Youtube som har en daglig räckvidd på 43 procent. I en del målgrupper är Youtube överlägset störst, t ex unga mellan 9–19 år där Youtube har en daglig räckvidd på närmare 90 procent. Youtube är också störst mätt i daglig tittartid, följt av Netflix och SVT Play (25, 20 respektive 9 minuter).

Här kan du läsa mer och ta del av alla rapporter.