Ny publikpanel ska öka förståelsen för Millennials konsumentvanor

Publicistgruppen Time Inc. har nu lanserat en publikpanel, kallad “The Stream” vars mål är att få reda på mer information kring generationen som kallas Millennials. Man utgår från sin egen forskning som redan definierat 6 olika kundsegment.

“The Stream” ska utgöras av 2000 unga vuxna i åldrarna 18-34 och som läser tidningarna NME, LOOK och Now. Orsaken till att man nu lanserar denna paner kommer från tidigare forskningsresultat från studien “The New Mainstream”.

Man har som resultat av denna studie redan identifierat 6 olika “personlighetstyper” som ska hjälpa företag och markandsförare att förstå denna allt mer lukrativa målgrupp.

Dessa typer är: Responsible Revels; Urban Optimists; Troubled Traditionalists; Sofa Surfers; Hashtag Heroes; och Crowdsourcing Consumers.

Läs mer: Millennials är mer självcentrerade än andra generationer

Panelen riktar in sig på den brittiska marknaden, men det kan mycket väl tänkas att resultaten även ger mycket information för svenska och nordiska markandsförare. En av de viktiga slutsatserna är, enligt Romano Sidoli från Time Inc., att “Millennials ofta betraktas som en grupp istället för de sex individuella grupper som vi ser, och vi vill göra slut på denna generaliserande begrepp”.