Ny prognos – år 2017 kommer mer pengar läggas på digital än TV annonsering

Nya amerikanska siffror pekar på att digital annonsering kommer gå om TV’s motsvarighet nästa år – 77 miljarder dollar (ca 75 miljarder svenska kronor) mot 72 miljarder dollar för TV-reklamen.

Medan man fortfarande kan förvänta sig en viss ökning i TV-reklamutgifter under kommande år, i samband med OS, så menar eMarketer i sin kvartalsprognos att den digitala scenen kommer vara på stark uppgång.

Läs mer: Marknaden för analytiker inom sociala medier fortsätter växa

I denna prognos förutspår man att digital marknadsföring kommer att stå för 38.4 procent av de totala reklamutgifterna, medan TV-reklamen hamnar på 35.8 procent. Även om TV-reklamen alltså antas växa med cirka 2.5 procent, så har man ändå sänkt prognosen med 4.5 procent sedan fjolårets tredje kvartalsprognos.

Om den trend man förutspår kommer fortsätta, så räknar man med att TV-reklamen endast kommer utgöra en tredjedel av de sammanlagda reklamutgifterna i USA år 2020.

Det starkt ökande vardagliga mobilanvändandet, menar eMarketer, kommer bidra till att marknadsförare kommer integrera annonseringen i den mobila kategorin ännu mer i framtiden.