Ny plattform ska samla ihop allt kring din marknadsföring i sociala kanaler

Publicis Media skapar nu en plattform där de samlar alla olika delar av kundernas marknadsföring i sociala medier. Den nya plattformen kallas UNIT3C och gör det möjligt att få ihop alla de verktyg som företaget tillhandahåller. Såväl mediaköp som planering, strategi, mätning, uppföljning och analys kan nu ske på ett och samma ställe.

Publicis Medias VD Tim Jones menar att det kan vara svårt för kunderna att få ett samlat grepp om sin sociala marknadsföring. Saker ändras snabbt, och det tar tid att lära sig hitta rätt saker när de ligger utspridda på olika ställen. Genom att samla alla verktyg på en plattform blir det mycket enklare för kunderna, eftersom de direkt kan hitta det de behöver.

För Publicis Media blir det så klart även enklare att sälja fler tjänster till kunderna, när dessa ligger tillgängliga på samma plats. Det blir med andra ord ett bra tillfälle att merförsälja, samtidigt som det blir enklare och smidigare för kunderna.

Chef för den nya plattformen blir Cynthia Glasbrenner, som har 20 års erfarenhet från mediebranschen. Hon kommer från ett jobb som SVP of Media på Hill Holliday, och dessförinnan ledde hon en betald grupp på sociala media för Edelman.

Att samla flera funktioner under ett paraply verkar bli allt vanligare, och är en bitvis förväntad reaktion på en marknad som på senare år blivit allt mer fragmenterad och svåröverskådlig. Med mer konsolidering lär såväl köpare som säljare få en bättre överblick över hur medialandskapet ser ut, något som varit mycket svårt i flera situationer.