Ny lösning hjälper företag göra ”always-on” undersökningar

I dagens värld förväntar sig människor och företag att få svar omedelbart på sina frågor, det gäller även marknadsundersökningar. Nu lanserar undersökningsföretaget Dynata en ny tjänst som ska hjälpa företag att göra löpande undersökningar, utan att låsa in dem i en specifik panel.

Att göra en undersökning är något som tidigare innebar att lägga upp en plan, hitta en leverantör, skapa ett projekt, och sedan vänta på att leverantören samlade in data, och genomförde en analys innan du kunde få svaren på de frågor du satt med. Idag är förväntningarna annorlunda, och många företag har inte tid att vänta särskilt länge innan de behöver få svar.

Ser man dessutom till hur andra branscher gått över till prenumerationstjänster (Netflix, Spotify etc.) där användaren får tillgång till mer material än vad leverantören själv kan skapa. Mot bakgrund av dessa två trender uppdaterar Dynata nu sin plattform ”Samplify” där användare redan idag får tillgång till Dynatas egen panel med över 60 miljon respondenter. Användaren kan själv ladda upp sitt frågebatteri och skapa enkäter, alternativt dra nytta av Dynatas mångåriga erfarenhet för att skapa riktigt bra frågeformulär.

Dynata insåg dessutom att många företag redan har avtal med andra panelleverantörer, och vill inte låsa ute användare från deras tjänst. De har därför skapat funktionen “Marketplace” med nya API-lösningar så du kan koppla in dina befintliga paneler i Samplify och själv bestämma i vilken utsträckning du vill använda dig av vilken panel. Detta ger dig åtkomst till en enorm respondentdatabas där du kan hitta mer specifika målgrupper och dessutom själv styra hur ofta du behöver få svar på dina frågor.

Dynatas EVP of Product Development, Tiama Hanson-Drury menar att GDPR har varit till stor hjälp i detta, eftersom de vet vilka som ingår i panelen och har fått samtycke från dem. Hon menar även att vi idag ser en ökad respekt för paneldeltagare, och att dessa utgör en viktig del i många företags marknadsundersökningar. Därför behöver vi även se till att belöna dem i rimlig utsträckning för det arbete de faktiskt gör.

På frågan om hur de arbetar för att motverka fusk eller att individer besvarar samma undersökning i olika paneler svarar hon att de har ett väl utarbetat system som innefattar såväl ip-identifikation som geopositionering och korrelation mot övriga panelleverantörer för att motverka just denna typ av fusk.

Hon ser även ökade möjligheter med insight communities, en lösning där företagen snarare för diskussioner och har en löpande dialog med kluster av människor som är intresserade av att dela med sig av sin syn på olika områden. Genom dessa communities får företagen en närmare dialog med människor, och kan även återkoppla förändringar ett utveckling som skett till följd av gruppens feedback.

Mot bakgrund av hur utvecklingen idag ser ut måste alla branscher se över hur deras utbud av tjänster och produkter ser ut, och om de möter kundernas förväntningar. Vi kommer sannolikt att se fler förändringar likt denna i undersökningsbranschen inom kort.