Ny kartläggning visar användning av uppkopplade enheter i hemmet

Hittills har det varit oklart hur olika uppkopplade enheter används när en person är hemma. Hur mycket används olika enheter och vad används de till? Nu har ComScore kartlagt användningen och presenterar resultaten i en ny rapport.
Det handlar om alla typer av uppkopplade enheter: datorer, plattor, mobiler, IoT-enheter, smarta TV-apparater samt hårdvara för streaming såsom smarta stickor.
Genom att utgå från sin befintliga rapport Total Home Panel har nu ComScore satt samman Connected Home. Vi vet att mobilanvändningen ökat markant de senaste åren, men ser trenden likadan ut när fokus bara är i hemmet? Denna och många andra frågor avser den nya rapporten besvara.
För närvarande ingår över 12,500 hem med tillsammans ca 147,000 aktiva enheter varje månad. Dan Hess, vice president på ComScore, menar att vi vet alldeles för lite om vad som händer i hemmen, trots alla dessa uppkopplade enheter.
Några av de frågor som Hess lyfter handlar om hur IoT-mognaden ser ut samt hur olika enheter används för exempelvis underhållning eller spelande. För annonsörer och marknadsförare är dessa frågor oerhört viktiga, eftersom det handlar om att kunna skicka rätt budskap till personer även när de är hemma.