Ny funktion från Cint automatiserar datainsamling vid undersökningar

Nu lanserar Cint en ny funktion I sin Access Pro-miljö som gör att systemet automatiskt skickar ut och samlar in data från digitala frågeformulär. Det nya systemet följer automatiskt antalet respondenter, och skickar ut nya förfrågningar baserat på hur långt ifrån målet undersökningsprojektet är.
Tycker du det är stökigt att följa hur många som svarat på en undersökning för att sedan avgöra om det är dags att skicka ut en ny inbjudan eller en påminnelse till befintliga respondenter? Att få in tillräckligt många svar till ett undersökningsprojekts slutdatum kan vara nog så svårt, och att då få hjälp med det lär vara något som många företag och undersökare uppskattar.
Igår uppdaterade Cint sin Access Pro-miljö med ett system för automatiskt insamlande av undersökningsdata. När du väl skapat din undersökning aktiverar du ”automatic collection” och inom några minuter gör systemet ett första utskick till din målgrupp. Baserat på när slutdatum är, aktuell konverteringarnas samt målsättning för antalet respondenter sköter systemet sedan påminnelser samt utskick till fler respondenter vid behov.
När en målgrupps kvot är fylld stängs den målgruppen av för fler respondenter, och fokus läggs på att få in svar från övriga målgrupper. Skulle det vara så att målet inte är uppnått till slutdatumet kan systemet fortsätta samla in svar till det önskade antalet nåtts.
Du kan enkelt spåra såväl hur många som undersökningen skickats ut till, både totalt samt hur många som fått undersökningen vilken dag i undersökningsperioden. Systemet kommer dessutom sträva efter att få in det önskade antalet svar så snabbt som möjligt, och försöker därför inte fördela antalet svarande över undersökningsperioden. Det gör det enklare för dig som undersökare att följa hur undersökningen fortlöper, samtidigt som du slipper fundera på om det är dags att aktivera fler respondenter.
Det är med andra ord ett mycket spännande system som Cint nu gör tillgängligt för alla sina kunder som använder sig av Access Pro. Det gör dessutom att undersökare kan lägga mer tid på att skapa projekt och analysera data, än att fokusera på själva insamlandet av svar. Det hela ger med andra ord möjlighet att skapa såväl bättre frågeformulär som att göra bättre analyser som kan leda till relevanta insikter.