Ny forskning visualiserar åsikter och attityder i sociala medier

Hur kan man hitta och förstå åsikter och känslor i den enorma mängden texter i sociala medier? Den frågan har Kostiantyn Kucher sökt svaret på i sin avhandling.

Kostiantyn Kuchers forskning bidrar till att visualisera exempelvis den allmänna opinionen i politiska frågor i tweetar över tid. I framtiden kan analys och visualisering av åsikter och attityder bidra till uppgifter som att upptäckta hatiska uttalanden och falska nyheter.

Vårt samhälle är beroende av språk och text för att vi ska kunna uttrycka tankar, utbyta åsikter och få ny kunskap. Men mängden textdata som produceras nuförtiden, inte minst i sociala medier, gör det omöjligt att läsa allt manuellt. I sin avhandling i datavetenskap vid Linnéuniversitetet har Kostiantyn Kucher sökt efter en lösning på detta problem.

Min forskning visar hur man kan undersöka och förstå åsikter och känslor i samlingar av textdata, genom att kombinera metoder för datoriserad textutvinning och interaktiva visuella representationer, det vill säga speciella typer av diagram och grafer, säger Kostiantyn Kucher.

Som en del i ett forskningsprojekt vid namn StaViCTA har Kostiantyn med kollegor skapat verktyg att användas för undersökningar online, vilka nu används av forskare, studenter och andra intresserade av textvisualisering (http://textvis.lnu.se och http://sentimentvis.lnu.se). De har utformat och implementerat flera visuella analysmetoder som har hjälpt medarbetare i lingvistik och datorlingvistik i deras forskning inom analys av attityder.

Metoderna som presenteras i avhandlingen kan tillämpas inom akademisk forskning, affärsinformation, övervakning av sociala medier och journalistik. Förutom texter i sociala medier kan dessa metoder också användas för att visualisera attityder i exempelvis böcker och företagsrapporter.

I framtiden kan analys och visualisering av åsikter och attityder bidra till sådana uppgifter som upptäckt av hatiska uttalanden och falska nyheter, förbättring och anpassning av grafiska användargränssnitt i programvaror och webbapplikationer, samt visuell representation av de modeller som används av verktyg inom artificiell intelligens, avslutar Kostiantyn Kucher.