Ny forskning: Därför mobbar vissa chefer sina bästa medarbetare

Känner du dig extra utsatt för mobbning av din chef? Det kan bero på att du är för bra på ditt jobb. En ny studie visar nämligen att vissa chefer känner sig hotade av duktiga anställda – något som leder till översittarfasoner. Men det finns motmedel att ta till!
Studien utfördes på amerikanska Wake Forest University School och Business och är rapporterad i Harvard Business Review, i en artikel av professorn Sherry Moss (som gjort studien tillsammans med Abdul Karim Kahn, Samina Qurtatulain och Imran Hameed).
Den kan förklara en del av det beteende många kan ha märkt på sin arbetsplats, och visar på att även de som är starka och högpresterande kan bli utsatta för kränkningar av dåliga chefer.
Mobbningen kan te sig i formen av att man nedvärderar den anställdes arbete inför andra på arbetsplatsen och kallar dem för inkompetenta, samtidigt som chefen tar åt sig äran av vad denna person gjort. Det kan alltså handla om rena lögner om och till de anställda – alla medel är tillåtna för att hålla denna duktiga medarbetare på mattan.
Läs mer: Forskning: En psykopat till chef kan göra dig till en mobbare
Effekterna blir förstås märkbara – de anställdas effektivitet sjunker märkbart, stämningen på arbetsplatsen förvärras och den psykologiska stressen leder till utbrändhet och sjukskrivningar.
Det är dock inte alla chefer som bestämmer sig för att mobba sina stjärnor. De som oftast tenderar att bete sig på detta sätt är de med höga värden för vad som kallas “SDO” – alltså social dominansorientering.
De som har höga poäng på denna psykologiska skala är människor som är väldigt intresserade av maktordning, social status och hierarkier. De är maktlystna, tuffa, och förhållandevis härskarlystna.
En chef med höga SDO-värden tolererar därför helst inte anställda som verkar röra sig “uppåt” längst med den hierarkiska stegen på arbetsplatsen. Det är nämligen viktigt för SDO-starka personer att maktordningen inte rubbas, något de fruktar kan hota deras egen ställning (och rubbar deras världsbild). Motsatsen är de med lågt SDO-värde; dessa värdesätter samarbete och humanistiska värden.
Mobbning och kränkningar är självklart inte något som hör hemma på en god och fungerande arbetsplats, och studien har därför några förslag på hur man ska kunna hantera sådana chefer.
Läs mer: Fransmännen har rätt att strunta i mail efter kontorstid
Ett är att man inom företagen bör skapa en miljö där cheferna ska uppmuntras till att ge stöd åt duktiga medarbetare, istället för att sätta krokben för dessa. Det kan handla om att man ger chefer som lyfter upp sina stjärnor en del av “rampljuset”.
Man bör också göra mätningar av SDO-värdena hos cheferna i samband med att man anställer dem, eller göra en rutinkontroll av de som redan arbetar åt företaget. Den som vill kan förresten ta ett lättare test på artikelsidan, också.
Slutligen så ska man ha en tydlig, officiell uppsättning regler för hur man ska behandla duktiga och kompetenta anställda. De som har höga SDO-värden har ofta en tendens att själva respektera ledargestalter med högre status. Tydliga riktlinjer kan därför vara extra viktiga för just dessa personlighetstyper.
Gilla Dagensanalys.se på Facebook!