Expertgrupp reder ut mätningar för marknadsförare

I USA har organisationen Association of National Advertisers (ANA) tagit fram en expertgrupp som döpts till Measurement for Marketers (MFM) med målsättning att ena mätningar över olika branscher.

Experterna inom ANA kommer att dras igång under januari månad och börja sitt arbete med att förse marknaden med en enad syn på mätningar.

In the past the ANA and its members have relied heavily on joint trade association initiatives and on agencies and media sellers to drive the measurement agenda, but the missing piece has been the lack of dedicated ANA resources to get behind initiatives. This highly ambitious and historic action by the ANA puts the marketer’s agenda at the center of industry measurement, förklarar organisationen.

Bra initiativ som vi lär se svallvågor av även här i Sverige. Vi kommer att hålla koll på deras hemsida och skriva om deras framsteg.