Nutanix löser dataanalysens gordiska knut

Nutanix tar nästa steg för analys av riktigt stora datamängder. Nutanix Objects 2.0 kan hantera större datamängder som är spridda på flera datakällor. Det möjliggör helt nya analyser.

Big data blev ett hajpat modebegrepp för några år sedan, men i dag har det nästan spelat ut sin roll eftersom dataanalys (analytics) allt som oftast inbegriper stora datamängder. Väldigt stora datamängder har blivit det nya normala. Paradexemplet är att skapa rekommendationer för kunder. Det här leder till flera problem. Det är inte bara svårt att hantera en stor datamängd, många dataanalyser kräver tillgång till flera olika, åtskilda datamängder, som ofta är lagrade i molnet. Det är en tekniskt svår uppgift att lösa.

För att komma runt de här problemen har det visat sig att objektlagring är den bästa tekniska lösningen. Den tekniklösningen skiljer sig från både filbaserad lagring och blocklagring. Av mest intresse i det här sammanhanget är att få till dataåtkomst med objektlagring som möjliggör dataanalys.

Grundbulten i många analyslösningar som utnyttjar objektlagring är att lagra data med Amazons molntjänst S3, med det finns även andra alternativ. För att förenkla hanteringen, inte minst att hantera flera datakällor som en enda, erbjuder Nutanix mjukvaran Nutanix Objects som nu kommer i nya version 2.0. Bland flera spännande nyheter märks de följande:

– Större skalbarhet, tack vare hantering av flera kluster. I klartext kan flera stora datamängder hanteras som en enda, vilket möjliggör komplex dataanalys.

– Varje nod i ett kluster kan nu hantera upp till 240 TB data, vilket gör att ett kluster kan hantera flera petabyte data.

– Stöd för Splunk SmartStore som gör det möjligt att indexera datakällor som lagrar objekt på ett smidigt sätt. Det gör det rejält mycket enklare att bygga analyslösningar.

– Enklare hantering av regelefterlevnad, genom att ange att data som lagras inte kan ändras. Lösningen kallas för WORM (Write Once Read Many).

– Nutanix är känt för flexibilitet och enkelhet. Stöd för flera kluster och för Splunk SmartStore gör att Nutanix Objects kan hantera enorma datamängder till rätt pris och med bra prestanda, säger Amita Potnis, ansvarig för forskning om datalagring på analysföretaget IDC.