Nu stjäl även Skype från Snapchat

Alla vill visst ha en del av kakan, och det är tydligt att Snapchat har kommit på något som verkligen fungerar. Såväl Facebook som Instagram och Messenger har ju tidigare lånat friskt, men nu ger sig även Microsoft in i leken.
Det är kommunikationsverktyget Skype som nu får en uppgradering med Snapchat-linkande funktioner. Främst är det Skypes nya ”Highlights”, vilket helt enkelt är Snapchat Stories. Genom Highlights samlar du bilder och videoklipp till en sammanfattning av din dag som andra sedan kan titta på.
Initialt rullas de nya funktionerna ut till Android-mobiler. I steg två komemr även iOS-mobiler att få de nya funktionerna, och sist i tur står desktop-användarna. Varför de valt att göra en så uppdelad utrullning är svårt att förstå, i synnerhet som ett bolag som Microsoft borde ha kapacitet att göra en gemensam lansering för alla plattformar.
En desto viktigare fråga är dock vad de räknar med att åstadkomma genom den nya uppdateringen. Skype klassas sannolikt bland ganska få som ett socialt nätverk där man hänger och delar grejer med sina vänner på samma sätt som på Facebook, Instagram och Snapchat. Vill Microsoft med denna uppdatering försöka omdana Skype från ett effektivt kommunikationsverktyg till en social plattform? I sådana fall har de nog en ganska lång väg att gå.