Nu ska vi kunna experimentera med data på riktigt

SICS Swedish ICT, i samarbete med Luleå tekniska universitet, har tagit initiativet till en pilotanläggningen för att möjliggöra storskalig datacenterforskning och stödja digitaliseringen av svensk industri.

Det valda IT bolaget är Hi5, som ska leverera IT-utrustning från Dell för första fasen av den storskaliga datacenteranläggningen. Anläggningen är byggd av DCT, Datacenter Technology AB, och lokalen tillhandahålls av NP3 fastigheter i Luleå.

Syftet är datacentret ska stödja alla universitet och industriföretag i Sverige med en experimentell miljö för forskning, innovation och demonstration av infrastruktur och IT produkter för datacenteranläggningar.

– Detta innebär att vi kommer igång med att erbjuda öppen mätdata och experimenttjänster från ett datacenter tidigt i vår, säger Tor Björn Minde, CEO på det nybildade bolaget SICS North Swedish ICT AB och adjungerad professor på Luleå tekniska universitet.

För att klara framtidens digitalisering måste Sverige utveckla högpresterande dataanalys, molntjänst-teknologier och infrastrukturprodukter. Ökad kompetens behövs i en växande industri och svensk forskning och innovation på internationell toppnivå kräver bättre förutsättningar för storskaliga experiment.

– Anläggningen skapar möjligheter för Sverige att utveckla världsledande forskning och ökar attraktionskraften till landet, säger Christer Norström, CEO på SICS Swedish ICT.