Nu ska vi få veta om vi är ensamma i Universum

Supergeniet Stephen Hawking och entreprenören tillika investeraren Yuri Milner ska tillsammans med ett forskarlag söka fram sanningen om aliens.

Yuri Milner ska investera nära en miljard kronor för att tillsammans med Stephen Hawking och andra supersmarta forskare ta reda på om det finns liv på andra planeter i universum.

Läs också: Stephen Hawking föreläser i Stockholm

Projektet kommer att delas upp i två delar – Breakthrough Listen och Breakthrough Message.

Redan har projektet klassats som det största av sitt slag både vad det gäller pengar, insats, teknik och även möjlighet att lyckas.

“We believe that life arose spontaneously on Earth, so in an infinite universe, there must be other occurrences of life. Somewhere in the cosmos, perhaps intelligent life might be watching these lights of ours, aware of what they mean. Or do our lights wander a lifeless cosmos, unseen beacons announcing that, here on one rock, the universe discovered its existence? Either way, there is no better question. It’s time to commit to finding the answer, to search for life beyond Earth. The Breakthrough initiatives are making that commitment. We are alive. We are intelligent. We must know.” uttalade Stephen Hawking om syftet med projektet.

Frågan som också återstår att besvara är om vi verkligen vill veta svaret.