Displayannonser:

 • Användarna ska ges möjlighet att stänga av funktionen för beteendebaserad reklam.
 • Överenskommelse om maxvikt och annonsanrop i enlighet med IAB Creative Guidelines.
 • Exkludering av störande annonsformat.
 • Stängknapp på stora annonsformat.
 • Fasa ut flash-baserat annonsmaterial.
 • Etablera anmälningsfunktion av störande annonser.
 • Länkar för information till konsument.

 Videoannonser:

 • Överenskommelse om maxvikt och annonsanrop i enlighet med IAB Creative Guidelines.
 • Användaren ska initiera start av video – därmed tar man avstånd från autostarter.
 • Maxlängd för videoannonser.
 • Maxfrekvens för videoannonser.
 • Stöd för teknisk standard – VAST 4.0.
 • Stöd för filmkoder.
 • Etablera anmälningsfunktion av störande annonser.
 • Länkar för information till konsument.