Nu ska småföretagare få det enklare med sin digitalisering

Sverige halkar efter i den digitala transformationen. Det gäller inte minst mindre företag med begränsade resurser. Därför har Dataföreningen och Nulink bestämt sig för att göra något åt saken.

”Digitaliseringen förändrar samhället i grunden. Det förändrar i sin tur förutsättningarna för företagande. Vi lever, skapar värden och konsumerar på helt nya sätt”, säger Christer Berg, ordförande för Dataföreningen.

Alla företag, branscher och marknader utmanas av digitaliseringen. Många företagare klarar inte att möta denna förändringskraft på egen hand. En enkätundersökning gjord bland ett hundratal företag i Östergötland visar att hjälpen inte är traditionella kurser och konsulter. Hjälpen finns snarare som webbstöd och branschnätverk. Det behövs nya modeller för såväl innehåll som lärande.

För att hjälpa mindre företag har Linköpings näringslivskontor Nulink tillsammans med Dataföreningen Östra kretsen och Företagarna lokalt under en tid testat att i nätverk av småföretagare fokusera på den digitala utmaningen. Nu tas nästa steg genom att erbjuda korta oberoende filmer på webben.

Den första filmen är en omvärldsbevakning som riktar sig till mindre företag. Det är Christer Berg som förklarar varför mindre företag måste ta täten när det gäller digitalisering.

Utöver flera filmer kommer stöd i form av rekommendationer, prognoser, checklistor, mallar, utvecklingsplaner och anpassade utbildningar att erbjudas. Allt stöd samlas på en oberoende plattform på webben som kompletteras med fysiska nätverksaktiviteter.

Samarbetet mellan offentligheten i form av Nulink och de ideella organisationer Dataföreningen och Företagarna har varit mycket uppskattat. Mindre företag vill ha en oberoende part som bollplank när man navigerar mot sin digitala framtid.