Nu ska e-post få sin egen valuta

E-postbranschen och flera organisationer har gått samman i England för att skapa en valuta för e-post. Ett smart drag som vi borde ta efter här i Sverige.

Valutan som kallas för Jicmail (joint industry committee mail) ska göra det möjligt att värdera epostens insatser bredvid andra valutor som tv, radio, utomhus och internet. Från valutan ska användare få tillgång till antal läsare, räckvidd och frekvens samt demografiska data.

Bland epost räknas nyhetsbrev, marknadsföring av produkter och mer. Allt utom vad som klassas Spam.

För att fånga in all data har man valt ut Kantar TNS som ska använda dagböcker för att följa varje utskick under fyra veckor med ett representativt urval om 1.000 hushåll per kvartal.

Halvåret innan lanseringen av Jicmail har man samlat in data för att få en djupare förståelse. Det visar sig att 51 procent av all mail lästes nästan omgående. 19 procent lästes något senare. Varje mail lästes i snitt 3,8 gånger och 21 procent av mailen ledde till någon action – som att genomföra ett köp, besöka en webbplats eller gå till en butik.

“Traditionally, direct mail has been measured on ‘after-the-event’ impacts like ROI, but these new metrics will provide insight at the all-important planning stage, enabling it to go head-to-head with other media when budgets are being allocated. Clients are increasingly demanding accountability for every penny they invest and in 2018 planners will finally be able to compare directly between mail and other media channels. The fact that this is a cross-industry initiative highlights the importance of the Jicmail research and continued influence of the channel,” berättar Chris Combemale, som är ordförande för Jicmail Board och vd för DMA Group.