Nu ska du kunna ha fler konton på Facebook

Vad gör man om man inte får fler användare? Jo, man erbjuder dem möjligheten att ha fler konton.
Facebook håller på och testar en ny funktion som gör det möjligt att ha flera konton på plattformen. Det kan vara något för dig som exempelvis har en arbetsprofil och en privat profil.
Så här skriver Facebook på sina supportsidor om funktionen som ännu inte är tillgänglig i Sverige:
“You can use the image at the top of your page to navigate between accounts. This allows you and your family or friends to more quickly switch between Facebook accounts while using the same computer. You can choose whether or not to save your password for quicker login. If you select Remember my password, you’ll remain logged in to Facebook without having to re-enter your password each time you log in. You can also remove saved login information from your account and add extra security”.

Denna funktion är ännu begränsad till vissa geografiska områden. Vi får se om det rullas i världen.
Bild: Buzzfeed