Nu ska barnen lära sig programmering

För att skapa förutsättningar för barn som vill utforska programmering satsar Dataföreningen på hackledarutbildningar för lärare, pedagoger och engagerade vuxna.

Syftet är att erbjuda verktyg och mötesplatser för alla som vill bidra till att öka den digitala kunskapen bland unga.

I dag använder de flesta yngre surfplattor och mobiler för att konsumera tjänster, men saknar kunskap om hur allt hänger ihop. Det är en grundläggande kunskap som alla barn och unga i samhället borde få. Dataföreningen vill bidra till att öka den digitala kompetensen i Sverige med ideella krafter. Därför anordnar DF kurser för dig som vill leda och stötta barn att på ett lekfullt sätt lära sig att programmera.

– Att bli hackledare är enklare än du tror och du behöver inte ha teknik som ditt stort intresse. Du kan bidra till att lära barn enkla digitala verktyg, så att de blir delaktiga i att forma den digitala värld vi lever i. Då kan de ta klivet från att bara passivt konsumera och till att kunna producera värde, berättar Birgitta Edberg, vd DF Stockholm.

På hackledarkursen får deltagarna lära sig grunderna i Scratch, en mjukvara särskilt framtagen för att introducera programmering för barn och unga. Efter kursen kan de hålla egna barnhack och bidra till att öka den digitala kompetensen bland unga. Mikael Karlström från Bredbandarna i Trosa är en av de engagerade kursledare som utbildar framtidens hackledare i Scratch.

– Min avsikt är gå igenom momenten så att hackledare får den kunskap som krävs för att själva kunna lära ut Scratch som koncept till barn, berättar Mikael Karlström.

En av fördelarna med Scratch är den användarvänlighet som programmet erbjuder.

– Insteget till programmering i Scratch är så lågt att en sjuåring klarar av det. Eftersom det är lätt att komma igång är det roligt för barnen att börja bygga sina egna spel, berättelser och animationer, fortsätter Mikael Karlström.

Bakom hackledarutbildningarna står det nationella initiativet Digital kompetens i skolan, ett av Dataföreningens nätverk som startade 2014 för att öka den digitala kunskapen hos lärare och elever i grundskolan. Sedan starten har nätverket anordnat olika aktiviteter för att sprida förståelsen för digitaliseringens möjligheter.

– När nätverket startade var Dataföreningen ganska ensamma om att anordna barnhack. Idag genomförs barnhack över hela landet och det finns ett stort intresse för programmering. En glädjande utveckling som vi vill ta vara på och fortsätta driva framåt genom satsningen på fler hackledarutbildningar, säger Birgitta Edberg, vd DF Stockholm.