Nu satsar Sverige på konsumentvägledning

Antalet kommuner som erbjuder konsumentvägledning fortsätter att öka. I år finns det konsumentvägledning i 272 av landets 290 kommuner. Det är den högsta siffran på 15 år, enligt en ny undersökning från Konsumentverket.

Under 2000-talet har trenden varit tydlig: Allt fler kommuner erbjuder konsumentvägledning. Det betyder att antalet personer som helt saknar tillgång till konsumentvägledning i landet minskar. Från 530 000 förra året till cirka 420 000 i år. Det är flest kommuner i Stockholms och Värmlands län som saknar konsumentvägledning.

Utredare till Analysenheten på Konsumentverket – sök jobbet här.
Enligt Konsumentverkets mätning så ökar däremot inte personalresurserna i samma omfattning som antalet kommuner med konsumentvägledning. Sammanlagt 131 årsarbetskrafter läggs på konsumentvägledning i år. En jämförelse med 2006 visar att det då fanns 151 årsarbetskrafter i de 259 kommuner som då erbjöd konsumentvägledning. Trots att ytterligare 13 kommuner i dag erbjuder vägledning är det alltså 20 årsarbetskrafter färre som ska utföra jobbet.

Konsumentverket har tidigare rapporterat om att konsumenter behöver mer kunskap om sina rättigheter och att de som kontaktar konsumentvägledningen är mycket nöjda med hjälpen de får. Samtidigt konstateras att kännedomen om konsumentvägledningen är låg.

Konsumentverket har därför fått i uppdrag av regeringen att samordna och tillhandahålla en upplysningstjänst med opartisk information och vägledning till konsumenter. Via ett telefonnummer och en webbplats ska konsumenter få hjälp att hitta det oberoende stöd som finns.

– Det är viktigt att poängtera att vår upplysningstjänst ska ses som ett komplement och inte en ersättning för den konsumentvägledning som redan finns. Det här är en stor satsning på konsumentstödet och kommunernas verksamhet är nödvändig för att helheten ska fungera, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör.