Nu måste även mindre företag ha en visselblåsarfunktion

Ordet “visselblåsare” upprepas allt oftare i pressen och nu är stunden kommen för även mindre företag att göra det möjligt att berätta om oegentligheter.

Det är EU som står bakom en ny lag som säger att företag med 50 anställda eller fler måste ha kanaler för att underlätta för visselblåsning. Lagen skyddar även anställda och andra om de skulle anmäla oegentligheter.

Det nya direktivet säger att kanalerna som ska användas av visselblåsare måste skydda deras identitet och fortsatta dialog.

Det kommer med andra ord krävas externa tjänster som gör detta möjligt, speciellt för mindre företag.

Här kan du läsa mer.