Nu kraftsamlar amerikanska tidningar i kriget mot reklamblockerarna

Tidningsindustrin i USA har trappat upp kampen mot reklamblockerare, vars framfart kan riskera att helt urholka tidningarnas intäkter. Nu har den betydande branschorganisationen NAA lämnat ett formellt klagomål och begäran om utredning av just ad-blockers till den amerikanska staten.

NAA – Newspaper Association of America, som representerar 2000 tidningar – påstår i sin anmälan att reklamblockerares tillverkare för allmänheten bakom ljuset.

Man vill att den federala handelskommissionen i synnerhet ska se över de reklamblockerare som erbjuder “vitlistor” för företag som vill synas trots installerade reklamblockerare. Man anser också reklamblockerarnas egna reklamtjänster som ersätter utgivarsajtens reklam bör ses över.

Det är inte konstigt att NAA oroar sig över reklamblockerarnas framfart – enligt Washington Post (som skrivit om denna anmälan) så har tidningsindustrin förlorat mer än hälften av annonsintäkterna de senaste tio åren. Medan antalet online-baserade läsare ökar, så minskar även intäkterna då digitala annonser drar in mycket mindre pengar.

Man måste därför säkra intäkterna från den digitala marknaden, och då i synnerhet från mobilbaserade annonser då ett ökande antal läsare nyttjar just mobiltelefonen för att läsa nyheter. Reklamblockerare riskerar att göra denna övergång omöjlig, menar man.

Samtidigt säger man sig vara medveten om att användare ofta finner reklam både störande och påträngande.

Flera stora amerikanska tidningar har på sistone börjat med meddelanden till läsare med reklamblockerare, där man ber dem stänga av tjänsten eller överväga en betald prenumeration. Detta senaste steg från NAA visar att man börjar ta utmaningen på allvar.

Frågan är förstås vilken väg som bäst att gå. Personer som Ben Williams från Adblock Plus menar på att hans tjänsts ökande popularitet är ett resultat av missnöje med en “annonsindustri som har spionerat på dem, lurat dem och framför allt stört dem under många år” och att de övriga anklagelserna är grovt felaktiga.

Williams har förstås en egen peng att tjäna på detta, men han är inte heller utan poäng. Det är inte NAA heller, å sin sida, då faktum är att vi helst läser nyheter gratis, men utan reklamintäkter så kan det vara svårt för tidningarna att leverera kvalitativa nyheter.

En lösning krävs. Hur denna utveckling kommer fortgå och vilket resultat det kommer innebära för oss konsumenter återstår att se.

Läs mer: 2016 Mobile Adblocking Report