Nu kommer reklam som automatiskt anpassas för linjär-tv

I programmatiska annonsköp har möjligheterna att automatiskt anpassa reklamen efter såväl kontext som mottagare varit en självklarhet sedan start. Nu startar brittiska Channel 4 ett projekt där reklamspottar automatiskt ska anpassas efter innehållet i tv-programmen med hjälp av AI. Målet är att öka annonsernas effektivitet.

För de som jobbar med digital marknadsföring kan det tyckas självklart att annonsen anpassas efter kontexten som den visas i, det är något som allt fler plattformar jobbar aktivt med och är ett viktigt försäljningsargument. Framför allt vill man som annonsör inte synas i fel sammanhang, då det kan inverka negativt på konsumenternas uppfattning om varumärket. För linjär tv har detta dock hanterats manuellt, då tv-planerare suttit och placerat de olika annonserna för bästa effekt.

Efter en undersökning som Channel 4 gjort tillsammans med BDRC Continental startar man nu ett AI-projekt där tv-planerarna ersätts av en dator. Tanken är att en AI ska kunna anpassa annonserna i reklampausen såväl efter vilka andra annonser som finns i pausen, samt efter innehållet i tv-programmet. Alltså inte bara om det är ett program riktat mot olika målgrupper, utan även om det förekommer någon som dricker varm dryck, äter någonting eller håller på med en mobiltelefon. Denna detaljinformation kan sedan användas för att lägga reklam som spelar an på innehållet, och den undersökning som gjorts visar att det har stora effekter på konsumenterna. Den spontana uppmärksamheten för annonser som hade en koppling till programmet ökade med 34%, positiv uppfattning om varumärket ökade med 12 % och köpintentionen ökade med 13 % jämfört med vanliga annonser.

Givetvis kommer det under projektets gång att finnas mänskliga kontrollinstanser för att garantera att inga misstag sker, men om projektet faller väl ut kan nog många tv-planerare i ett slag få se sina jobb försvinna. Samtidigt var detta nog bara en tidsfråga, och att utnyttja kraften i AI för att öppna upp nya möjligheter för människor är sannolikt något som såväl människor som företag tjänar på i längden.