Nu kommer rapporter för bruttovisningar i Facebook Ads Manager

I augusti meddelade Facebook att de skulle börja rapportera bruttovisningar av annonser. Nu börjar funktionerna rullas ut, och de innefattar såväl totala visningar som visningar baserat på att annonser laddas om automatiskt.
Det är två tillskott till Facebooks Ads Manager som nu börjar bli tillgängliga för användarna. Dels är det deras Gross-impressions report (bruttovisningar), och dels är det deras Auto-Refresh impressions report (annonsvisningar med auto-refresh).
Gross-Impressions mäter alla intryck en annons haft, såväl debiterbara som icke-debiterbara. Med andra ord kan en annonsör se om intrycket kommer från en bot eller annan icke-mänsklig interaktion med annonsen, eller om den kommer från en människa. På så sätt vill Facebook göra det tydligare vilket antal riktiga människor en annons faktiskt nått, och inte bara hur många gånger annonsen varit synlig.
Med Auto-Refresh Impressions vill de kunna göra det tydligare när en sidan laddats om, men samma annons syns. För att sidan laddas om automatiskt betyder det ju inte att det blir ett nytt intryck hos den enskilde individen, utan den typen av intryck kan annonsören då bortse från.
De nya rapporterna är ett led i Facebooks aktiva försök att göra sin data mer transparent och jämförbar. Genom att annonsörerna nu får en tydligare bild av annonsernas intryck blir det helt enkelt lättare att kunna bedöma värdet av annonserna, och på så sätt bättre kunna jämföra vilka plattformar och annonskanaler som ger bäst effekt. Att lägga alla ägg i samma korg är ju sällan ett effektivt tillvägagångssätt, men exakt hur äggen ska fördelas för att optimera effekten är däremot en betydligt svårare aktivitet. De nya rapporterna kommer förhoppningsvis kunna hjälpa annonsörerna med just detta.