Här är nya Snapchat-appen och vi vet hur den fungerar

Snapchat har tidigare aviserat att de kommer att göra om hela sin app, mer eller mindre från grunden. Nu börjar den nya appen rullas ut, först till ett begränsat antal användare och inom några veckor på bred front. Det är onekligen en hel del som är nytt.
Snap, företaget som äger Snapchat, har kämpat med lönsamheten sedan börsintroduktionen. Ett sätt att råda bot på problemet är att göra appen mer tilltalande även för äldre generationer, som det ser ut idag är Snapchats användare huvudsakligen under 20 år gamla, och därmed heller inte lika köpstarka som äldre personer.
Ett led i att locka äldre är därför att göra appen enklare att förstå sig på och mer lik andra sociala appar såsom Facebook och Twitter. Dels har man nu gått ifrån det horisontella scrollandet till förmån för ett vertikalt scrollande vilket de flesta andra sociala appar redan använder sig av. Dels har man delat upp olika användningsområdet så det blir enklare att navigera inne i appen.
Den största skillnaden är dock att Snap i den nya appen separerat professionellt skapat innehåll från vänners innehåll. Tidigare var de nyhetsfokuserade Discovery-sidorna inblandade bland dina vänner, något som Snapchat själva kommenterar var ”ett intressant internetexperiment men det har även fått en del konstiga sidoeffekter”. Genom att dela på de två typerna av innehåll hoppas Snapchat att användarna nu ska slippa känna att de ”måste uppträda för sina vänner, snarare än att uttrycka sig”.
Frågan är om Snapchat kommer lyckas locka de som är över 30 till plattformen, eller om dessa är nöjda med att hänga på Facebook, Twitter, YouTube, QZone, Instagram, Tumbl, WeChat, Reddit, Google+, Odnoklassniki, Pinterest, Flickr, LinkedIn, etc. Det är ju dessvärre så att det inte saknas ställen att umgås och prata med sina vänner och dela intressant material. Konkurrensen är stenhård, och olika grupper väljer att samlas på en eller ett par olika plattformar, något som bestäms delvis av geografi och politik, och delvis av gruppens sociala koder. Att bryta de barriärerna är mycket svårt, och endast ett fåtal har lyckats nå ut på riktigt bred front globalt. Snapchat har med andra ord en hel del arbete framför sig om de vill kunna bli det nya Facebook.