Nu kommer fler annonser till Facebook Instant Articles

Facebook handlar inte bara om ditt innehåll utan även om att tjäna pengar, mycket pengar. I strävan efter att fylla på kassavalvet lanserar man nu annonser till Instant Articles.

Utöver de annonser som redan visas kommer Facebook lägga till ytterligare en annonsyta ovanför den redan existerande. Facebook tror att detta kommer att öka antalet annonsvisningar med mer än 20 procent.

I dess nuvarande format låter Instant Articles publicisterna att ha en annons för varje 350 ord i artikeln. En formel som man tagit fram med hjälp av åtskilliga a/b-tester.

Denna formel borde även publicisterna titta på – en annons för varje 350 ord som en besökare läser.

Instant Articles kommer att finnas tillgänglig för alla publicister från och med den 12 april, oavsett hur stor sajten är. Dagensanalys.se har redan anmält intresse på Facebooks sida för Instant Articles. Spännande!

“In our conversations with publishers, these changes popped up as the biggest steps we could take to make the biggest impact.” kommenterar Josh Roberts som är ansvarig för Instant Articles.