Nu kan forskare förutspå dina beslut innan du ens sett valmöjligheterna

Ny forskning från tre framstående brittiska professorer visar att de kan förutsäga hur du kommer att fatta beslutbaserat på vilket aktivitetsstadium din hjärna befinner sig i. Forskningen kan innebära revolutionerande insikter i beslutsfattande, och komma att påverka hur såväl reklam som butiker utformas.
Baserat på forskning om hjärnscanning och kaosteorier har forskarna Nick Lee från Warwick Business School, Sven Braeutigam från University of Oxford och Carl Senior från Aston University tagit fram en ny teori kring beslutsfattande. De har nämligen visat att om hjärnan är i ett mer aktivt läge fattas mer riskfyllda beslut och dessutom fattas besluten snabbare.
Forskning har tidigare visat att hjärnan använder ca 20% av kroppens energi, oavsett om den är aktiv eller inte. Skillnaderna mellan den aktiva och den vilande hjärnan är mycket liten, men går ändå att observera menar forskartrion. Det är nämligen denna lilla skillnad som får stor inverkan på hur människor fattar beslut. En hjärna som är i viloläge är mer långsam i sitt beslutsfattande, och tenderar att fatta tryggare och mindre riskfyllda beslut, medan den hjärna som är aktiv agerar snabbare och tolererar högre risker i beslutet.
Detta betyder att en konsument som går in i en butik med en aktiv hjärna och ställs inför ett val av olika produkter kommer i högre utsträckning att välja ett nytt eller tidigare oprövat varumärke, medan de med en hjärna i viloläge kommer att välja de välkända varumärkena. Ett företag som vill ta sig in på en viss typ av konsumentvaror kan då exempelvis aktivera konsumenterna innan de kommer in i butiken för att ”väcka” hjärnan och stimulera till snabbare och mer våghalsiga beslut.
Forskarna hoppas att deras studier kan komma att införlivas i annan forskning kring beslutsfattande, för att skapa en större förståelse för vad som ligger bakom vissa typer av beslut. Fortfarande är det långt kvar innan vi kommer kunna se någon kommersiell användning av detta. Men vem vet, kanske kommer företagsledningar att behöva genomgå en hjärnscanning innan de sätter sig i ett styrelsemöte för att minska risken för att de fattar ogenomtänkta beslut.