Nu kan du se vilka besökare du får till din webb från Linkedin

Nu kan du se vilka besökare du får till din webb från Linkedin.
Det är med verktyget Website Demographics som gör det möjligt att se vilka besökare som besökt en webbsida. Du kan även bryta ned besöken i åtta kategorier som titel, bransch, företag och geolokalisering.
“We think that by understanding this information, businesses can create higher quality content campaigns,” förklarar en talesperson från Linkedin.
Linkedin använder samma system som för Matched Audiences för att mäta vilka besökare som kommer till webben.
Exempelvis kan ett företag som vill attrahera IT-personer till sin webbsida upptäcka att intresserade personer kommer från läkemedelsbranschen. Då kan man justera sin rekryteringstaktik och på så sätt maximera effekten.
Linkedin kommer även ta fram en lösning som gör det möjligt att spåra vilka som tar del av kampanjer. “We’re constantly thinking about how can we continue to evolve the reporting and analytics that we offer to marketers so that they can make better decisions,” sa talespersonen från Linkedin.
Website Demographics är gratis om du använder Linkedin Campaign Manager.