Nu kan du använda PayPal där du kan använda Visa

PayPal och Visa samarbetar redan i USA och Asien. Nu utökas samarbetet till Europa för att driva användning av enkla och säkra betalningar online, i appar och butik.
PayPal, som har banklicens i Europa, ansluter sig till Visas nätverk av finansiella institutioner. Det innebär att PayPal kan erbjuda Visa-konton i Europa vilket betyder att konsumenter och företag kan använda sina PayPal-konton överallt där Visa accepteras.
”Visa och PayPal har ett gemensamt mål som är att erbjuda konsumenter säkra och enkla betalningar på enheter som de själva föredrar. Genom att utöka partnerskapet i Europa förbättrar vi valmöjligheterna och fördelarna för både användare och butiksägare”, säger Bill Sheedy, Europa-VD på Visa i ett pressmeddelande.