Nu kan du analysera snacket i egna kanaler

Techföretaget Talkwalker har lanserat tjänsten Customer Data+ som gör det möjligt för företag att analysera kundernas chattar från egna förstapartskällor.

Vad det handlar om är att kunna fånga in snacket i sociala medier för att förstå och komma närmare sina kunder.

Talkwalker använder AI för att förstå och fånga upp viktiga ämnen som kunderna diskuterar. Bevakningen görs i realtid över olika sociala nätverk, nyhetssajter, bloggar och forum. Med Customer Data+ kan man nu använda samma lösning med mail, chattar, undersökningar och call centers.

“We’ve created an industry-leading social media listening and analytics tool that allows companies to see how customers engage with them across social and the web. Customer Data + goes a step further by using Talkwalker’s AI Engine to run analysis on a company’s first-party text data and offer a complete picture of multiple data streams,” kommenterar bolaget.