Nu kan du analysera både App och Webb i Google Analytics

Google har tidigare haft två separata analysverktyg för att ha koll på appar och webbar – Google Analytics och Google Analytics for Firebase. Nu har man äntligen slagit ihop dem till App+Web.

Med sammanslagningen av App och Webb hoppas Google att:

New offering will help marketers and brands improve the customer experience by giving them “a single, consistent set of metrics for more integrated reporting and a more comprehensive view of the customer journey.

Med början idag kommer App+Web att rullas ut till både användare av Google Analytics och Analytics 360.

Du kan mäta:

  • Klick
  • Videovisningar
  • Nedladdningar
  • Öppningar
  • och mer.

Och svara på frågor som:

  • Hur många totala användare har vi oavsett plattform?
  • Varifrån kommer våra konverteringar – webb eller app?
  • Vilken kanal är bäst på att dra in nya kunder?

Du behöver inte ändra om i Google Tag Manager men du måste installera Firebase SDK i din app för att kunna använda App+Web i Google Analytics.