Så här aktiverar du Google-Signaler i Analytics

När användarna aktiverar personliga annonspreferenser kan Google ta fram en helhetsbild av hur de interagerar med en onlineegendom i olika webbläsare och på olika enheter. Funktionen har de döpt till Google-Signaler som nu kan aktiveras som en beta i Analytics.

Du kan till exempel ser hur många användare som tittar på produkter på din webbplats via en telefon och senare kommer tillbaka för att köpa något via en surfplatta eller dator.

Så här går det till

Användarna som har aktiverat personliga annonspreferenser genererar stora datavolymer, och utifrån denna data kan Google uppskatta vad hela dina användarbas gör, över flera enheter.

Data raderas

Som standard raderas data från inloggade Google-användare efter 26 månader. Om inställningen för datalagring är inställd på ett alternativ som är kortare än 26 månader respekteras detta även för data från inloggade Google-användare.

Aktivera Google-Signaler

  • Logga in på Google Analytics.
  • Klicka på Administratör och navigera till egendomen där du vill aktivera Google-signaler.
  • I kolumnen EGENDOM klickar du på Spårningsinformation och sedan på Datainsamling.
  • Klicka på KOM IGÅNG i den blå aviseringsbannern högst upp på sidan och följ sedan anvisningarna i den blå dialogrutan.
  • Klicka vidare till informations- och aktiveringspanelerna. Läs informationen om Google-signaler och klicka på FORTSÄTT.
  • Aktivera Google-signaler.

Här kan du läsa mer.