Nu kan click-baits och trollkommentarer anmälas till Facebook

Just nu testar Facebook en ny funktion som ska göra det möjligt för användarna att rösta ner inlägg och kommentarer. Facebook är noga med att påpeka att detta inte är en ogilla-knapp, utan ett led i arbetet med att få bort olämpliga kommentarer och inlägg som stör användarupplevelsen.

Den nya ”nedröstningsknappen” har gjorts tillgänglig för ett utvalt antal användare för att se hur den fungerar i praktiken. Målet är som sagt inte att användarna ska kunna ogilla saker, en knapp som tidigare diskuterats med avfärdats av Facebook. Snarare vill man ge användarna en möjlighet att rapportera olämpligt innehåll till Facebook.

Den nya knappen är i form av en nedåtriktad pil, och när du använder den så döljs den aktuella kommentaren från dig. Du får även en möjlighet att tydligare förklara varför du valt att rösta ned kommentaren i fråga. Du kan exempelvis anse att kommentaren är ”off topic”, provocerande eller vilseledande, något som med andra ord gör det möjligt att rapportera click-bait artiklar, fejknyheter och nättroll.

Flera bedömare har med anledning av den nya knappen börjat fundera på hur Facebook avser använda informationen de får genom den nya knappen. Kommer varningar att utdelas, eller finns det en tank eom att lära en AI att själv identifiera olämpliga kommentarer för att på så sätt stoppa dessa innan de ens blir publicerade? Det går även att spekulera i om en person kan komma att få sitt konto nedstängt eller få en temporär avstängning om de är ansvariga för ett flertal anmälda kommentarer. Det går även att fundera på hur mycket som krävs för att en kommentar ska bli uppmärksammad hos Facebook. Sannolikt kan inte varje nedröstning flaggas, utan ett visst antal anmälningar kommer sannolikt att krävas innan Facebook agerar på informationen.

Vissa har även lyft frågan om censur, och menar att det finns risk för att grupper av användare genom ett strukturerat agerande kan få vissa kommentarer censurerade genom det nya systemet. Det är sannolikt här som Facebooks algoritmer och goda omdöme kommer in. Att agera på ett visst sätt bara för att en grupp människor vill det är ju inte Facebooks modus operandi, något som illustreras av deras senaste justering i nyhetsflödet vilket en stor grupp människor (annonsörer) inte är så nöjda med. Däremot finns det givietvis en risk för att knappen ändå kommer att användas som en ogilla-knapp som användare tar till när de ser kommentarer som de inte håller med om, snarare att att kommentaren är stötande eller vilseledande. Men det är nog något som användarna kommer att göra oavsett i vilken form Facebook vill ha användarnas hjälp att flagga olämpligt material.